Om oss

Vår hovedproduksjon er fjærfe og sau. Ved siden av gården har vi ett sagbruk, der det er produksjon av materialer og ved.


Høns har alltid vært en lidenskap for oss. Vi startet med hanen Tarzan og hans 4 høner, i hagen i et tettbebygget strøk. Da vi overtok gården i 2004, var vi nokså enige alle sammen om at det var fjærfe og sau vi ville drive med. De første dyrene som flyttet inn i fjøset var noen forskjellige raser med høns, noen kalkuner, 1 påfugl og 5 sauer.
Vi har vært i stadig utvikling med fjærfeholdet. Nye raser med høns har kommet, og andre har måttet vike.  Senere har det også kommet fasaner, vaktler, ender og gjess.

I 2008 kom de 2 første lamaene til gards. De reiste vi til Haukeli i Telemark for å hente. Året etter kom det 2 nye lamahopper. Flokken i dag består av hovedsakelig 2 hopper og 1 hingst.

Etter å ha drevet i det små med noen få sauer siden 2004, bestemte vi oss i 2010 for å utvide besetningen med det dobbelte. Vi gikk fra å ha rundt 20 vinterfôret sau til ca. 50 vinterfôret sau. Vår sauebesetning består av 3 norske raser, Norsk hvit sau, Blæset sau og gammel norsk spelsau. De 2 sistnevnte rasene er bevaringsverdige raser i Norge.

Siste ankomst av dyr på gården, er 2 storfe av rasen limousine. Disse kom høsten 2011.